loading

Alternatywne Lekcje WF

Alternatywne Lekcje WF

Alternatywne lekcje WFu to wyjątkowy sposób edukacji poprzez niezapomnianą rozrywkę skierowany do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Projekt ma na celu aktywizację uczestników, wspólne doświadczenie sportu w obecności instruktora i Gwiazdy Sportu z użyciem interaktywnego symulatora konkretnej dyscypliny (ukazującego profesjonalny wymiar rywalizacji sportowej).
Celem projektu jest odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do biernego uczestnictwa w sporcie (zainteresowanie nowinkami technologicznymi, smartfonami, grami komputerowymi ) zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu, poprzez wykorzystanie symulatorów będących w oczach uczniów interesującym i atrakcyjnym novum.

Przewrotnie i trochę podstępnie wykorzystamy technologię aby dzieci od niej odciągnąć, zachęcić do zwykłej, tradycyjnej aktywności sportowej. Pokażemy, że sport to nie łatwe klikanie, że trzeba włożyć coś więcej, jakąś pracę, aby dotrzeć do wysokiego poziomu.

Monika Pyrek

Edycja 2017

150 godzin lekcyjnych
15 dni Lekcji
11 odwiedzonych miast
4000 uczestników
150 nauczycieli WF
20 instruktorów

Promo Video

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video prezentującym przebieg Alternatywnych Lekcji WF.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Zgłoszenia tylko tych grup wiekowych będą brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji.

Po przesłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Jednocześnie informujemy, że przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z realizacją projektu w Państwa szkole czy instytucji. Ostateczny wybór miejsc do realizacji projektu pozostaje po stronie Fundacji i będzie konsultowany z lokalnymi samorządami.

Konto logowania

Już klient Rubnio?

Invaild adres e-mail.

6 lub więcej znaków, liter i cyfr. Musi zawierać co najmniej jedną liczbę.

Twoje informacje zostaną udostępnione wszystkim osobom trzecim.