loading

Kontakt

Kontakt

Fundacja Moniki Pyrek
Ul. Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin

e-mail: biuro@fundacjamonikipyrek.pl

KRS: 0000644904
REGON: 365798860
NIP: 8522625571

DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE:
WBK Bank Zachodni
95 1090 1492 0000 0001 3364 5742

Formularz kontaktowy

Konto logowania

Już klient Rubnio?

Invaild adres e-mail.

6 lub więcej znaków, liter i cyfr. Musi zawierać co najmniej jedną liczbę.

Twoje informacje zostaną udostępnione wszystkim osobom trzecim.