Kontakt

Kontakt

Fundacja Moniki Pyrek     
Ul. Szafera 3/5/7
71-245 Szczecin

e-mail: biuro@fundacjamonikipyrek.pl

KRS: 0000644904
REGON: 365798860
NIP: 8522625571

DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE:
WBK Bank Zachodni
95 1090 1492 0000 0001 3364 5742